Авторизация
Регистрация

Конфіденційність

Згода на обробку персональних даних в ТОВ "ПАРИТЕТ"

Я, відповідно до зазначеної мною інформацією на сайті https: // www. paritet.com.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», справжнім надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет», код ЄДРПОУ 21575029 (далі - Товариство) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене) в Базі персональних даних «Контрагенти» Товариству з обмеженою відповідальністю «Паритет», власником якої є вказане Товариство, на наступних умовах.

1. Мета обробки персональних даних у зазначеній Базі персональних даних:

забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції Власників, інших партнерів Власника, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місці продажу товарів і рекламних акціях, що проводяться виробником товарів і / або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарським кодексом України, Законом України «Про рекламу», Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», іншими законами та підзаконними нормативно- правовими актами, Статутом та Положенням про обробку і захист персональних даних Власника, виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб'єкта персональних даних.

Цілі обробки даних в Базі персональних даних:

2. Склад і обсяг персональних даних, які можуть бути включені в вищезгадану базу персональних даних для вищевказаних цілей:

3. Термін зберігання персональних даних в базі персональних даних:

Персональні дані в Базі персональних даних будуть зберігатися протягом терміну, необхідного для досягнення вищевказаних цілей обробки таких даних, але не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення терміну зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Порядок використання персональних даних і захист персональних даних:

Персональні дані, зібрані в Базу персональних даних, використовуватимуться Товариством та розпорядниками виключно в цілях, зазначених у пунктах 1 і 2 цього Згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється тільки відповідно до їх трудовими обов'язками. Суспільство і розпорядники Бази персональних даних будуть приймати необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

Суспільство і розпорядники Бази персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для вищевказаних цілей, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезазначених цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміни, поновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам, зазначеним у цьому Згоду; зберігати персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених цілей; знищувати персональні дані після закінчення терміну їх зберігання в Базі персональних даних Товариства.

5. Порядок поширення персональних даних:

Персональні дані, зібрані Товариством в Базу персональних даних, можуть бути поширені (передані) Товариством з метою, зазначеною в цьому Згоду вище, розпорядникам Бази персональних даних, а також третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів і т. д.); правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.

6. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Товариством у Базу персональних даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Таким чином, справжнім Згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Товариству дозвіл здійснювати будь-яка дія або сукупність дій з моїми персональними даними в вищевказаних цілях, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних; здійснювати збір в обсязі, необхідному для вищезазначених цілей; реєстрацію, накопичення, адаптацію, зміни, поновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам без повідомлення мене про таке поширення; зберігати мої персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених цілей; знищувати мої персональні дані після закінчення терміну їх зберігання в Базі персональних даних.

Зокрема, я надаю Товариству згоду (дозвіл) поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Товариством, без повідомлення мене про таке поширення моїх даних, у разі якщо мої персональні дані в межах вищевказаного складу і обсягу передаватимуться Товариством в цілях, зазначених у цьому Згоду вище, розпорядникам Бази персональних даних та / або третім особам, яким Товариство зобов'язане надавати персональні дані споживачів відповідно до чинних законодавством (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, і т. д.), правонаступникам Товариства у разі реорганізації Товариства.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Товариство як власник Бази персональних даних має надавати мені як суб'єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або направляти відповідно до вказаних мною контактними даними.

Ми використовуємо файли cookies для покращення Вашого досвіду на нашому сайті. Щоб дати згоду на використання файлів cookies, натисніть кнопку Прийняти.